CÔNG TRÌNH SAO ĐỎ HẢI DƯƠNG

CÔNG TRÌNH: SÂN GÔN CHÍ LINH

Địa điểm: Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÍ LINH

Số lượng cung cấp: 1 bể jacuzzi

Hình ảnh:

 

 

Tin Liên Quan