CÔNG TRÌNH LÊ THÁNH TÔNG HẠ LONG

CÔNG TRÌNH: LÂM HUỲNH – FITNESS & YOGA

Địa điểm: Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Mr Huỳnh

Số lượng cung cấp: 2 phòng xông hơi khô

Hình ảnh:

 

Tin Liên Quan