CÔNG TRÌNH ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH

CÔNG TRÌNH:

Địa điểm: Đồng Hới, Quảng Bình

Chủ đầu tư: Trung Tâm BTXH Nạn Nhân CĐDC/DIOXIN Việt Nam

Số lượng cung cấp: 3 phòng xông hơi khô

Hình ảnh:

 

Tin Liên Quan